Title1


Welcome to Online Press Registration


Each request needs an individual filled in form. We won’t accept more than 2 requests for 1 company.


First Name *    
Surname *    
Street
Nr-Bus  
Location
Zipcode
Country
Mobile number *    
* ex: 0032475123456
E-mail *  
Confirmation E-mail *  
Motivation
How do you currently
promote Groezrock?
(+ URL's)
Request for *  
Company Name
General Editor Name
General Editor Email
Company Website

Music Industry

Media

Other

 
 
 
   
   

 

Available Tickets / Press

 ProductProduct Type
Camping (PR) Camping
Combi Artist (PR) Combi Entrance
Combi FILM/PHOTO FIELD (PR) Combi Entrance
Combi FILM/PHOTO FRONT-Stage (PR) Combi Entrance
Combi FILM/PHOTO ON-Stage (PR) Combi Entrance
Combi Guest (PR) Combi Entrance
Combi Podia (PR) Combi Entrance
Combi Press/VIP (PR) Combi Entrance
FILM/PHOTO FIELD-PASS (PR) FILM/PHOTO PASS
FILM/PHOTO FRONT-Stage-PASS (PR) FILM/PHOTO PASS
FILM/PHOTO ON-Stage-PASS (PR) FILM/PHOTO PASS
Friday FILM/PHOTO FIELD (PR) Friday Entrance
Friday FILM/PHOTO FRONT-Stage (PR) Friday Entrance
Friday FILM/PHOTO ON-Stage (PR) Friday Entrance
Friday Guest (PR) Friday Entrance
Friday Podia (PR) Friday Entrance
Friday Press/Vip (PR) Friday Entrance
Parking Press/Vip/CREW (PR) Parking
Saturday FILM/PHOTO FIELD (PR) Saturday Entrance
Saturday FILM/PHOTO FRONT-Stage (PR) Saturday Entrance
Saturday FILM/PHOTO ON-Stage (PR) Saturday Entrance
Saturday Guest (PR) Saturday Entrance
Saturday Podia (PR) Saturday Entrance
Saturday Press/VIP (PR) Saturday Entrance
* you can only choose one product of the same product type
U stemt ermee in dat u 2 maanden voor GROEZROCK ons een kopie bezorgt van alle aankondigingen. Graag ontvangen wij binnen de 2 maanden na GROEZROCK een kopie en/of publicatie van het afgenomen interview, de genomen foto's, het verslag, de url van de publicaties, ... .
Indien u dit ons niet kan bezorgen garanderen wij geen accreditaties voor huidige/toekomstige evenementen.
Alle afspraken omtrent interviews/foto's moeten gemaakt worden met de platenfirma van de artiest. Bevestiging voor het afnemen van interviews en/of het nemen van foto's geeft geen automatisch recht op een accreditatie. GROEZROCK neemt in alle gevallen de definitieve eindbeslissing.

You agree that you will send us a copy of all notifications 2 months before GROEZROCK. We would like to receive a publication or a copy of the interviews, photos, a report, url of the publications,... within 2 months after GROEZROCK.
If you are not able to provide us with these we can not guarantee any accreditations for present-day/future events.
All agreements about interviews/photos have to be made with the record label of the artist. Permission for an interview/taking photos does not necessarily mean that you receive an accreditation. GROEZROCK makes the final decision in all cases.
Security Code

Enter the code shown above:
 

(Note: If you cannot read the numbers in the above
image, reload the page to generate a new one.)